1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی)
IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  
IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کد کتاب 101878

کتاب IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی)

مجموعه سوالات PH.D و کارشناسی ارشد

توجه: این کتاب را به همراه کتاب های IQB قارچ شناسی پزشکی کد کتاب: 100101

             و IQB قارچ شناسی پزشکی (پاسخ نامه تشریحی) کد کتاب: 101144 خریداری کنید.

تعداد صفحه
172
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی)

دارای 5% تخفیف  

کتاب IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کتاب IQB ضمیمه قارچ شناسی پزشکی (از سال 1391-1395)(همراه با پاسخنامه تشریحی)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند