1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017 - انتشارات حیدری
خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017 - انتشارات حیدری حیدری
خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017 - انتشارات حیدری حیدری حیدری  

خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017 - انتشارات حیدری

کد کتاب 101874

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2022

تعداد صفحه
704
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017 - انتشارات حیدری

دارای 25% تخفیف  

کتاب خون شناسی،انعقاد و طب انتقال خون هنری دیویدسون 2017

 1. ارزیابی اولیه خون و مغز استخوان
 2. خون سازی
 3. اختلالات گلبول های قرمز اختلالات لکوسیتی
 4. ارزیابی فلوسیتومتری بدخیمی های هماتوپوئیتیک
 5. ایمونوهماتولوژی
 6. طب انتقال خون
 7. همافرز
 8. بانک بافت و سلول های پیش ساز
 9. انعقاد و فیبرینولیز
 10. اختلالات پلاکتی و بیماریهای فونویلبراند
 11. رویکرد آزمایشگاهی به خطر ترومبوز
 12. درمان ضد ترومبوز
 13. تشخیص ملکولی بدخیمی های خونی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند