1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ایمنی شناسی
 4. پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه
پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه حیدری
پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه حیدری حیدری  

پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

کد کتاب 101855

کتاب پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

تعداد صفحه
374
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

کتاب پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

تحقیقات در کلیه علوم و مخصوصا در زمینه علوم پایه سریعاَ به پیش می رود و نکته های جدیدی را به نکات قبلی اضافه مینماید ورفته رفته یافته های محققین وارد کلینیک میگردد.

امروزه شاهد وجود تستهایی مختلف برای تحقیقات علوم پایه هستیم. لذا لازم است محققین و دانشجویان محترم رشته های علوم پایه برای تحقیقات و انجام پایان نامه با مباحث عملی و پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه آشنایی کافی پیدا کنند.

کتابهای متعددی در مباحث مختلف عملی منتشر شده است ولی در رابطه با تحقیقات علوم پایه کتاب جامعی که نیازهای دانشجویان را برای انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا بر آورده سازد، وجود نداشته است.

کتاب پروتکل های رایج در تحقیقات علوم پایه

 1. حیوانات آزمایشگاهی
 2. گشت سلولی و تکنیک های رایج
 3. تولید آنتی بادی
 4. آنزیم ایمونواسی(EIA)
 5. تکنیک ELISPOT
 6. کروماتوگرافی
 7. استخراج پروتوئین از بافتها و سلولها
 8. الکتروفورز
 9. ایمونوبلاتینگ
 10. ایمونوپرسیپیتاسیون
 11. رنگ آمیزی ایمونوفلورسانس
 12. رنگ آمیزی ایمونوهیتوشیمی
 13. فلوسایتومتری
 14. جداسازی سلول ها
 15. جداسازی سلول ها بوسیله مارکرهای سطحی
 16. بیوانفورماتیک
 17. استخراج RNA از بافتها و سلولها
 18. الکتروفورزDNA/RNA
 19. استخراج پلاسمیدی
 20. کلونینگ
 21. ترانسفکشن
 22. واکنش زنجیرهای پلیمراز(PCR)
 23. آزمایشات سایتوتوکسیسیتی و آیوپتوزی
 24. تستهای مربوط به آنژیوژنز، تهاج و مهاجرت سلولی
 25. مدالهای حیوانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند