1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بیوشیمی
 4. گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی
گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی کتابخانه فرهنگ
گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  
گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  
گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی کتابخانه فرهنگ کتابخانه فرهنگ  

گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

کد کتاب 100182

کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی (چاپ هجدهم ، ویرایش سوم)

سوالات طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، تربیت مدرس، دانشگاه آزاد و وزارت علوم و آزمون های دکتری وزارت بهداشت از سال 1380 تا 1400

دکتر اکبر جعفرنژاد

تعداد صفحه
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

دارای 4% تخفیف  

کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی

کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی 

کتاب گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی 

فهرست مطالب

 1. آب، تعادل اسید و باز و مایعات بدن
 2. ساختمان اسید آمینه
 3. ساختمان پروتئین
 4. پروتئین های رشته ای
 5. هموگلوبین و میوگلوبین
 6. پروتئین پلاسما
 7. آنزیم شناسی
 8. آنزیم شناسی بالینی
 9. ساختمان کربوهیدرات
 10. ساختمان لیپید
 11. غشاهای بیولوژیکی
 12. ساختمان اسید نوکلئیک
 13. زنجیره انتقال الکترون و بیوانرژتیک
 14. متابولیسم کربوهیدرات ها
 15. متابولیسم لیپیدها
 16. متابولیسم اسید آمینه
 17. متابولیسم هِم و نوکلئوتید
 18. ویتامین و املاح معدنی
 19. هورمون
 20. بیولوژی مولکولی
 21. روش های بیوشیمیایی
 22. سوالات طبقه بندی شده سال 97-96-95
 23. سوالات طبقه بندی شده سال 98-97
 24. سوالات طبقه بندی شده سال 99-98

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند