1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. اخلاق پرستاری و مامایی
اخلاق پرستاری و مامایی

اخلاق پرستاری و مامایی

کد کتاب 118090

کتاب اخلاق پرستاری و مامایی

تعداد صفحه
137
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید اخلاق پرستاری و مامایی

کتاب اخلاق پرستاری و مامایی
 

کتاب اخلاق پرستاری و مامایی

فهرست

فصل1: اخلاق پزشکی نوین

فصل2: منشور حقوق بیمار و آیین نامه اخلاق پرستاری

فصل3: رضایت نامه و برائت نامه

فصل4: اتانازی

 فصل5: نحوه گفتن خبر بد

فصل6: تعارض منافع

فصل7: مسائل اخلاقی در استفاده آموزشی و پژهشی از جسد

فصل8: اخلاق در پژوهش

فصل9: مستند سازی در پرونده های پزشکی

فصل10: مفاهیم اخلاقی در ناباروری

فصل11: پیوند اعضا

فصل12: شبیه سازی( کلونینگ)

کتاب های مرتبط با اخلاق پرستاری و مامایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند