1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. مسمومیت های دارویی شیمیایی
مسمومیت های دارویی شیمیایی

مسمومیت های دارویی شیمیایی

کد کتاب 118088

کتاب مسمومیت های دارویی شیمیایی

زیرنظر: دکتر ناهید کهریزی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مسمومیت های دارویی شیمیایی

دارای 10% تخفیف  

کتاب مسمومیت های دارویی شیمیایی

کتاب مسمومیت های دارویی شیمیایی

کتاب های مرتبط با مسمومیت های دارویی شیمیایی