1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی
استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی پرستش
استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی پرستش پرستش  

استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی

کد کتاب 118073

کتاب استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی

دروس عمومی و اختصاصی

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وزارت آموزش و پرورش مطابق با آخرین تغییرات آزمون های استخدامی کشور

تعداد صفحه
612
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی

دارای 20% تخفیف  

کتاب استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی

کتاب استخدامی هلو دبیری علوم اجتماعی