1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی
استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی پرستش
استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی پرستش پرستش  

استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی

کد کتاب 118062

کتاب استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی

دروس عمومی و اختصاصی

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وزارت آموزش و پرورش مطابق با آخرین تغییرات آزمون های استخدامی کشور

تعداد صفحه
488
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی

دارای 15% تخفیف  

کتاب استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی

کتاب استخدامی هلو دبیری صنایع فلزی