1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1
اصول بیوشیمی لنینجر 2017  جلد1 آییژ
اصول بیوشیمی لنینجر 2017  جلد1 آییژ آییژ  

اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

کد کتاب 100178

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

تعداد صفحه
536
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

دارای 2% تخفیف  

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2017 جلد1

فصل 1 : پایه های بیوشیمی

فصل 2 : آب

فصل 3 : اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها

فصل 4 : ساختمان سه-بعدی پروتئین ها

فصل 5 : عملکرد پروتئین ها

فصل 6 : آنزیم ها

فصل 7 : کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی

فصل 8 : نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

فصل 9 : فناوری های اطلاعاتی DNA-محور

فصل 10 : لیپیدها

فصل 11 : غشاءهای بیولوژیک و انتقال مواد

فصل 12 : پیام رسان زیستی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند