1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. فارماکولوژی/ داروسازی
  4. آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه
آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

کد کتاب 101774

کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

تعداد صفحه
172
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

این کتاب دربرگیرنده چهار بخش می باشد ...

کتاب آشنایی با فرمولاسیون داروهای ترکیبی در داروخانه

فهرست مطالب

بخش1: پیش گفتار

بخش2: اشکال دارویی ترکیبی

بخش3: محلولهای رایج در داروخانه

بخش4: نیمه جامدات

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند