1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. اصول فیزیک هسته ای چاندرا
اصول فیزیک هسته ای چاندرا آثار سبحان
اصول فیزیک هسته ای چاندرا آثار سبحان آثار سبحان  

اصول فیزیک هسته ای چاندرا

کد کتاب 101758

کتاب اصول فیزیک هسته ای چاندرا

تعداد صفحه
242
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول فیزیک هسته ای چاندرا

دارای 2% تخفیف  

کتاب اصول فیزیک هسته ای چاندرا

مخاطبان اصلی این کتاب دستیاران پزشکی هسته ای ، رادیولوژی و علاقمندان اطلاعات پزشکی هسته ای در حوزه ی کاردیولوژی هستند .

همچنین فناوران پزشکی هسته ای کتاب را برای پیشرفت در این زمینه مفید خواهند یافت .

معادلات ریاضی یا در مواردی مشتقات آن ها فقط وقتی احساس شده اضافه شدنشان به خواننده کمک میکند و برای بسط صحیح موضوع لازم است.

کتاب اصول فیزیک هسته ای چاندرا

 1. مرور مطالب بنیادی
 2. هسته ها و فرایند های پرتوزاده
 3. قانون و اپاشی ، نیمه عمر امار
 4. تولید رادیو هسته ها
 5. پرتودارو ها
 6. برهمکنش پرتو های پرانژی با ماده
 7. دیزمتری پرتو
 8. آشکار سازی پرتو های پرانژی
 9. آشکار سازی پرتو ، آزمایشگاهی
 10. آشکار سازی پرتو مسائل اصلی ، پروب ها و اسکنر های خطی
 11. آشکار سازی پرتو دوربین جرقه ای
 12. ویژگی های عملیاتی و کنترل کیفیت دوربین های جرقه ای
 13. توان آشکار سازی یا کنتراست نهایی تصویر
 14. برش نگاری نشری رایانه ای
 15. اثرات بیولوژیک پرتو و ارزیابی خطرات ناشی از پرتو
 16. روش های بهداشتی کار با رادیو هسته ها و قوانین و مقررات مربوط

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند