1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. بهداشت
 5. سازمان و مدیریت بیمارستان
سازمان و مدیریت بیمارستان الکترونیک و اطلاع رسانی جهان رایانه
سازمان و مدیریت بیمارستان الکترونیک و اطلاع رسانی جهان رایانه الکترونیک و اطلاع رسانی جهان رایانه  

سازمان و مدیریت بیمارستان

کد کتاب 101755

سازمان و مدیریت بیمارستان جلد 1 و 2

تالیف : دکتر ابراهیم صدقیانی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سازمان و مدیریت بیمارستان

دارای 5% تخفیف  

سازمان و مدیریت بیمارستان جلد 1 و 2:مجموعه دوجلدی(سازمان و مدیریت)با این هدف تدوین شده است که یک الگوی علمی برای ساختار سازمانی بیمارستان ارائه دهد.اهداف اختصاصی که در این اثر مورد توجه بوده اند به شرح زیر می باشد:

سازمان بیمارستان(مدرن)راچگونه می توان با کارایی و اثر بخشی مورد انتظار آشتی داد؟

تجارب کشورهای توسعه یافته در زمینه مدیریت بیمارستان چگونه است؟

نقش هیت مدیره،هیت پزشکی،ترکیب عناصر تصمیم گیری و عوامل مشورتی چگونه تعیین شده است؟

سازمان و مدیریت بیمارستان جلد 1 و 2

فرست مطالب جلد اول

 1. سازمان بیمارستان
 2. بخش های درمانی، بالینی و مراقبت از بیمار

فهرست مطالب جلد دوم

 1. اطلاعات،آمار،مدارک پزشکی و منشور حقوقی بیمار در بیمارستان
 2. تسهیلات تشخیصی در بیمارستان
 3. اداری و مالی
 4. پشتیبانی
 5. خدمات نگهداری،کاخداری و ایمنی
 6. ضوابط و دستور های اجرایی بیمارستان

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند