1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. اصول بیهوشی میلر 2018 هارد
اصول بیهوشی میلر 2018 هارد آرتین طب
اصول بیهوشی میلر 2018 هارد آرتین طب آرتین طب  

اصول بیهوشی میلر 2018 هارد

کد کتاب 101749

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018 هارد

با مقدمه: دکتر علی دباغ

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول بیهوشی میلر 2018 هارد

دارای 20% تخفیف  

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018 هارد

مطالب کتاب اصول بیهوشی میلر ، نیازهای علمی و عملی دستیاران سال های اول بیهوشی و نیز دانشجویان پزشکی و سایر رشته ها مثل کارشناس بیهوشی و پرستاری را برطرف میکند و در عین حال ، می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای روزانه متخصصان بیهوشی را رفع می کند.

کتاب اصول بیهوشی میلر 2018 هارد

تاریخچه بیهوشی

یادگیری بیهوشی

بیهوشی و فناوری اطلاعات در زمینه سلامت

اصول پایه مربوط به داروشناسی

فیزیولوژی بالینی قلبی و ریوی

سیستم عصبی اتونوم

هوشبری استنشاقی

داروهای بیهوشی داخل وریدی

مخدرها

بی حس کننده های موضعی

داروهای مسدد عصبی - عضلانی

سمیت عصبی و بیهوشی

ارزیابی قبل از عمل و تجویز داروها

انتخاب روش بیهوشی

سیستم های انتقال بیهوشی

مدیریت راه هوایی

آنستزی اسپاینال - اپیدورال و کادل

بلوک اعصاب محیطی

وضعیت دادن به بیمار و خطرات همراه آن

مونیتورینگ حین بیهوشی

تعادل اسید وباز و آنالیز گاز خونی

هموستاز

مدیریت مایع درمانی

خون درمانی

بیماریهای قلبی عروقی

بیماریهای مادر زادی قلبی

بیماری مزمن ریوی و بیهوشی در توراکس

بیناری های کلیوی -کبدی و سیستم صفراوی

بیماریهای تغذیه ای، گوارشی و اندوکرین

بیماریهای سیستم عصبی مرکزی

افتالمولوژی و اتولارنگولوزی

جراحی ارتوپدی

زنان و زایمان و مامایی

اطفال

بیماران سالمند

پیوند اعضا

بیهوشی بیمار سرپایی

اقدامات انجام شده در خارج از اتاق عمل

ریکاوری بعد از بیهوشی

مدیریت درد در دوره پری اپراتیو

مراقبت های پزشکی بحرانی

بیهوشی در تروما

فجایع بشری و فجایع طبیعی

مدیریت درد مزمن

احیای قلبی ریوی

مدیریت اتاق عمل

 آگاهی زیر بیهوشی

کیفیت و امنیت بیمار در مراقبت های بیهوشی

طب تسکینی

پزشکی خواب و بیهوشی

مدل های جدید مراقبت از بیهوشی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند