1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3
ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3 آییژ
ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3 آییژ آییژ  
ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3 آییژ آییژ  

ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3

کد کتاب 101717

کتاب ضروریات بیوشیمی، بیوشیمی متابولیسم جلد 3

تعداد صفحه
490
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
3

خرید ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3

دارای 2% تخفیف  

کتاب ضروریات بیوشیمی ،بیوشیمی متابولیسم جلد3
بیوشیمی متابولیسم جلد سوم
شامل آزمونهای اخیر کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ تشریحی

کتاب ضروریات بیوشیمی ،بیوشیمی متابولیسم جلد3

 فصل 1 : مرور متابولیسم

فصل 2 : زنجیر تنفس سلولی

فصل 3 :چرخه کربس

فصل 4 : متابولیسم کربوهیدرات ها : گلوکز

فصل 5 : متابولیسم کربوهیدرات ها : سایر موارد

فصل 6 : متابولیسم لیپید ها : سنتز اسیدهای چرب

فصل 7 : متابولیسم لیپید ها : اکسیداسیون اسیدهای چرب

فصل 8 : متابولیسم لیپید ها : متابولیسم گلیسرولیپیدها

فصل 9 : متابولیسم لیپید ها : متابولیسم ایکوزانوئیدها

فصل 10 : متابولیسم لیپید ها : متابولیسم اسفنگولیپیدها

فصل 11 : متابولیسم لیپید ها : متابولیسم کلسترول

فصل 12 : متابولیسم لیپید ها: متابولیسم لیپوپروتئین ها

فصل 13 : متابولیسم عمومی اسیدهای آمینه

فصل 14 : متابولیسم اختصاصی اسیدهای آمینه

فصل 15 : متابولیسم هِم

فصل 16 : متابولیسم نوکلوئیدها

فصل 17 : یکپارچگی متابولیسم : شرایط طبیعی

فصل 18 : یکپارچگی متابولیسم : شرایط غیرطبیعی

فصل 19 : سوالات پایانی

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند