با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3
دارای 5% تخفیف
ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3 آییژ

ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3

کد کتاب 101717

کتاب ضروریات بیوشیمی، بیوشیمی متابولیسم جلد 3

تعداد صفحه
608
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1400
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3

کتاب ضروریات بیوشیمی ،بیوشیمی متابولیسم جلد3
بیوشیمی متابولیسم جلد سوم
شامل آزمونهای اخیر کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ تشریحی

|

ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3


ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3

تصویر 1 کتاب ضروریات بیوشیمی متابولیسم جلد 3

کتاب ضروریات بیوشیمی ،بیوشیمی متابولیسم جلد3

 فصل 1 : مرور متابولیسم

فصل 2 : زنجیر تنفس سلولی

فصل 3 :چرخه کربس

فصل 4 : متابولیسم کربوهیدرات ها(1) : گلوکز

فصل 5 : متابولیسم کربوهیدرات ها(2) : سایر موارد

فصل 6 : متابولیسم لیپید ها(1) : سنتز اسیدهای چرب

فصل 7 : متابولیسم لیپید ها(2) : اکسیداسیون اسیدهای چرب

فصل 8 : متابولیسم لیپید ها(3) : متابولیسم گلیسرولیپیدها

فصل 9 : متابولیسم لیپید ها(4) : متابولیسم ایکوزانوئیدها

فصل 10 : متابولیسم لیپید ها(5) : متابولیسم اسفنگولیپیدها

فصل 11 : متابولیسم لیپید ها(6) : متابولیسم کلسترول

فصل 12 : متابولیسم لیپید ها(7) : متابولیسم لیپوپروتئین ها

فصل 13 : متابولیسم عمومی اسیدهای آمینه

فصل 14 : متابولیسم اختصاصی اسیدهای آمینه

فصل 15 : متابولیسم هِم

فصل 16 : متابولیسم نوکلوئیدها

فصل 17 : یکپارچگی متابولیسم(1) : شرایط طبیعی

فصل 18 : یکپارچگی متابولیسم(2) : شرایط غیرطبیعی