1. انتشارات جعفری
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

کد کتاب 102901

کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

480,000
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب ضروریات بیوشیمی جلد 2

1
480,000 ریال
0 ريال
0 ريال

مجموعه کتابهای ضروریات بیوشیمی
ساختمان و فعالیت (جلد دوم)
ویرایش سوم
شامل آزمونهای اخیر کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی همراه با پاسخ های تشریحی

True های مرتبط