1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. اصول کارآموزی در عرصه بهداشت
اصول کارآموزی در عرصه بهداشت آثار سبحان
اصول کارآموزی در عرصه بهداشت آثار سبحان آثار سبحان  

اصول کارآموزی در عرصه بهداشت

کد کتاب 101697

کتاب اصول کارآموزی در عرصه بهداشت

تعداد صفحه
420
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید اصول کارآموزی در عرصه بهداشت

دارای 5% تخفیف  

کتاب اصول کارآموزی در عرصه بهداشت

هدف این کتاب کیفیت آموزش در عمل است و سعی شده مطالب بر اساس جدیدترین نیاز های دانشجویان ثبت گردد.

 1. مراقبت های اولیه بهداشتی و سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران
 2. شناخت جمعیتی - زیست محیطی مناطق
 3. دفتر ثبت نام بیماران
 4. مراقبت های دوران بارداری و کودکان و تنظیم خانواده
 5. ایمنی سازی علیه بیماری های عفونی
 6.  بهداشت مدارس محیط و حرفه ای
 7. بیماریابی
 8. درمان مناسب بیماریها با توجه به داروهای اساسی موجود در مراکز بهداشتی درمانی
 9. گزارش نویسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند