1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. ضروریات ایمونولوژی
ضروریات ایمونولوژی

ضروریات ایمونولوژی

کد کتاب 101691

کتاب ضروریات ایمونولوژی

ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته ایمونولوژی

تعداد صفحه
621
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات ایمونولوژی

دارای 10% تخفیف  

کتاب ضروریات ایمونولوژی

کتاب ضروریات ایمونولوژی

سلول ها و بافت های ایمنی

آنتی بادی و آنتی ژن 

عرضه آنتی ژن 

ایمنی ذاتی

بلوغ لنفوسیتی و بازآرایی گیرنده های آنتی ژن

گیرنده های ابمنی و انتقال پیام

و...

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند