1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میانبر الگوریتم انگل شناسی (کرم شناسی و تک یاخته شناسی)
میانبر الگوریتم انگل شناسی (کرم شناسی و تک یاخته شناسی) گروه تالیفی دکتر خلیلی
میانبر الگوریتم انگل شناسی (کرم شناسی و تک یاخته شناسی) گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

میانبر الگوریتم انگل شناسی (کرم شناسی و تک یاخته شناسی)

کد کتاب 101689

کتاب میانبر الگوریتم انگل شناسی (کرم شناسی و تک یاخته شناسی)

تعداد صفحه
179
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید میانبر الگوریتم انگل شناسی (کرم شناسی و تک یاخته شناسی)

دارای 20% تخفیف  

کتاب میانبر الگوریتم انگل شناسی، کرم شناسی و تک یاخته شناسی،کتاب الگوریتمی

کتاب میانبر الگوریتم انگل شناسی، کرم شناسی و تک یاخته شناسی،کتاب الگوریتمی

فصل1:سستودها

فصل2:ترماتودها

فصل3:نماتودها

فصل4:آکانتوسفال ها

فصل5:تشخیص آزمایشگاهی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند