1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آسیب شناسی/ بافت شناسی
  4. آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018
آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018 اندیشه رفیع

آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

کد کتاب 101687

کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

تعداد صفحه
544
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

دارای 5% تخفیف  

کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

دانش آسیب شناسی یکی از مهمترین شاخه های علم پزشکی است.کتاب آسیب شناسی پایه رابینز بدون شک از جامع ترین و معتبرترین کتاب آسیب شناسی میباشداین کتاب به روزترین اطلاعات و آسیب شناسی به ویژه در زمینه پاتوژنز بیماری ها در آن آورده شده است.

کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

کتاب آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

کتاب های مرتبط با آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند