1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بیوشیمی
 4. مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی
مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی آییژ
مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی آییژ آییژ  

مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی

کد کتاب 101679

کتاب مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی

تعداد صفحه
504
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی

دارای 2% تخفیف  

کتاب مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی

 

کتاب مدیریت کیفیت در بیوشیمی یک رهیافت عملی

 1. برنامه های مدیریتی
 2. متغییرهای فرایند آزمایش
 3. خطاهای آزمایش
 4. کالبیراسون
 5. ارزیابی، صحه گذاری و تصدیق روش های آزمایش
 6. دامنه مرجع
 7. کنترل کیفیت داخلی 1: براساس نمونه کنترل
 8. کنترل کیفیت داخلی 2:براساس نتایج بیماران
 9. ارزیابی کیفیت خارجی و مهارت آزمایی
 10. تفسیر نتایج
 11. تاثیر عوامل قبل آزمایش بر روی نتایج آزمایش
 12. محاسبات شیمیایی

مخفف های متداول

واژه نامه انگلیسی به فارسی

واژه نامه توصیفی

نمایه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند