1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. نوروآناتومی چوراسیا
نوروآناتومی چوراسیا اندیشه رفیع
نوروآناتومی چوراسیا اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

نوروآناتومی چوراسیا

کد کتاب 101604

کتاب نوروآناتومی چوراسیا جلد4

تعداد صفحه
224
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید نوروآناتومی چوراسیا

دارای 10% تخفیف  

کتاب نوروآناتومی چوراسیا جلد4

بخش دوم : نوروآناتومی

فصل 21 : مقدمه

فصل 22 : مننژهای مغز و مایع نخاعی

فصل 23 : نخاع

فصل 24 : اعصاب مغزی

فصل 25 : ساقه مغز

فصل 26 : مخچه

فصل 27 : بطن چهارم

فصل 28 : مخ

فصل 29 : بطن سوم، بطن های طرفی و دستگاه لیمبیک

فصل 30 : برخی مسیرهای عصبی و تشکیلات مشبک

فصل 31 : خونرسانی مغز و نخاع

فصل 32 : بررسی بیماری نورولوژیکی، آناتومی سطحی و رادیولوژیکی و تکامل سر

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند