1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. دکتری
  5. درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی
درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی علمی سنا
درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی علمی سنا علمی سنا  

درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی

کد کتاب 101583

کتاب درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی

به همراه سوالات تالیفی

سوالات طبقه بندی شده آزمونهای کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری

 

مناسب آزمون ارشد و دکتری رشته های:

اپیدمیولوژی، روانشناسی بالینی، اقتصاد بهداشت، آمار زیستی، ارگونومی، انفورماتیک پزشکی، رفاه اجتماعی، رادیوبیولوژی، مدیریت خدمات بهداشنی، ویروس شناسی، پرستاری و...

تعداد صفحه
333
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی

دارای 10% تخفیف  

کتاب درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی

این کتاب به عنوان مرجعی به منظور تدریس در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد برای آموزش روشهای آمارزیستی باشد؛ همچنین به عنوان منبعی جهت مراجعه برای محققین و برنامه ریزان به خصوص دست اندرکاران برنامه ریزی بهداشتی و پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد این کتاب در رشته های پزشکی، بهداشت ( اپیدمیولوژی، آمارزیستی، اقتصاد بهداشت، و سایر)، مدارک پزشکی، مدیریت بیمارستان، اقتصاد و رشته های علوم زیستی می باشد. اگرچه می تواند مورد استفاده سایر دانشجویان قرار گیرد.

کتاب درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی با پاسخ تشریحی

فهرست مطالب

فصل1: مفاهیم تعاریف اساسی در آمارزیستی

فصل2: توزیع و بیان آن

فصل3: توصیف عددی نتیجه مشاهدات

فصل4: مجموعه سوالات تستی

فصل5: مجموعه سوالات تستی

فصل6: مجموعه سوالات تستی

فصل7: مجموعه سوالات تستی

فصل8: همبستگی

فصل9: سوالات و پاسخ های تشریحی 91-92-93

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند