1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی، بهداشت و اتاق عمل
فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی، بهداشت و اتاق عمل ارجمند
فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی، بهداشت و اتاق عمل ارجمند ارجمند  

فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی، بهداشت و اتاق عمل

کد کتاب 101569

کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی بهداشت و اتاق عمل

تعداد صفحه
376
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی، بهداشت و اتاق عمل

دارای 2% تخفیف  

کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی بهداشت و اتاق عمل

یکی از درسهای مهم و کاربردی در دوران تحصیل گروه های پیراپزشکی، فارماکولوژی است.مباحث مطرح شده در این واحد ، حول محور داروهاست.کتاب موجود که تحت عنوان فارماکولوژی ارائه می شود در راستای بهره وری هرچه بیشتر از درس فارماکولوژی و حل معضلات آموزشی تدوین شده است.

کتاب فارماکولوژی برای رشته های پرستاری مامایی بهداشت و اتاق عمل

فصل1: مقدمات فارماکولوژی

فصل2: اصول کلی عمل دارو

فصل3: آشنایی با نسخه و نسخه نویسی

فصل4: مقدمه سیستم اعصابخودکار

فصل5: داروهای کلینرژیک(پاراسمپاتومیمتیک)

فصل6: داروهای مهار کننده کلینرژیک

فصل7: داروهای آدرنرژیک (سمپاتومیتیک)

فصل8: داروهای مهار کننده آدرنرژیک

فصل9: داروهای دیورتیک (Diuretic)

فصل10: داروهای ضد هیپرتانسیون

فصل11: داروهای ضد آنژین قفسه صدری

فصل12: داروهای ضدنارسایی احتقانی قلب

فصل13: داروهای ضد بی نظمی قلب

فصل14: هیستامین و آنتی هیستامین

فصل15: داروهای ضد آسم

فصل16: مقدمات فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی

فصل17: داروهای آرام بخش-خواب آور

فصل18: داروهای ضد صرع

فصل19: داروهای بی هوش کننده عمومی

فصل20: داروهای بی حس کننده موضعی

فصل21: داروهای شل کننده عضلات اسکلتی

فصل22: داروهای ضد پارکینسون

فصل23: داروهای ضد جنون

فصل24: داروهای ضدافسردگی

فصل25: داروهای ضددرد مخدّر(اپیوئیدی)

فصل26: داروهای ضددرد غیر مخدر

فصل27: داروهای  ضد انعقاد خون و خون بند

فصل28: مقدمات فارماکولوژی غدد اندوکرین

فصل29: تیروئید و داروهای ضدتیروئیدی

فصل30: هورمونهای قسمت قشری غده آدرنال

فصل31: هورمونهای جنسی زنانه و مهار کنندهای آنها

فصل32: هورمونهای لوزالمعده و داروهای ضددیابت

فصل33: مقدمات داروهای ضدعفونت

فصل34: (پنی سیلینها و سفالوسپورینها)

فصل35: تتراسیکلین ها و کلرامفنیکل

فصل36: آمینوگلیکوزیدها

فصل37: داروهای ضدسل

فصل38: سولفونامیدها و تری متوپریم

فصل39: داروهای ضد قارچ

فصل40: آنتی بیوتیک های متفرقه

فصل41: ملاحظات کلی در مورد تجویز آنتی بیوتیک ها

فصل42: داروهای موثر بر حرکت رحم

فصل43: مصرف داروها در حاملگی

فصل44: داروها و شیردهی

فصل45: فارماکولوژی و دارو درمانی کودکان و افراد مسن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند