<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5 ارجمند
راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5 ارجمند ارجمند  

راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5

کد کتاب 101536

کتاب راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5

تعداد صفحه
264
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5

دارای 3% تخفیف  

کتاب راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5

این کتاب هم برای مبتدیانی که قالب و روند مصاحبه تشخیصی را فرا می گیرتد و هم برای بالینگران باتجربه ای که مصاحبه های خود را مطابق با بازنگری های مندرج در DSM-5 انجام می دهند مفید است. کتاب راهنمای عملی تشخیص گذاری با استفاده از ملاک های DSM-5 اگر چه با هدف جایگزینی خودDSM-5 یا درسنامه های مصاحبه ی روانپزشکی تدوین نشده است ولی منبعی کاربردی و فشرده برای تشخیص نارحتی های روانی و در عین حال برقراری نوعی رابظه روانی به شمار می رود.

کتاب راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5

فهرست مطالب

مقدمه ای بر مصاحبه تشخیصی

مصاحبه تشخیصی در DSM-5

نسخه کوتاهی از DSM-5

رویکرد گام به گام برای تشخیص افتراقی

معاینه وضعیت روانی: واژه نامه روان پزشکی

ارزیابی مهارتهای بالینی برد روانپزشکی و نورولوژی آمریکا

ابزارهای ارزیابی انتخاب شده DSM-5

تشخیص ابعادی اختلال های شخصیت

دیگر نظام های تشخیصی و مقیاس های درجه بندی

کتاب های مرتبط با راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از DSM-5

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند