1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پزشکی
 3. روانپزشکی
 4. کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری
کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری ارجمند
کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری ارجمند ارجمند  

کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

کد کتاب 101531

کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

تعداد صفحه
760
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

دارای 2% تخفیف  

این کتاب درسنامه استادان روان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ایران است.ویراست اول این کتاب در جشنواره به عنوان کتاب برتر دانشگاهی در روانپزشکی(1391)توسط شورای دانشگاه تهران انتخاب شد و از طرف دیگر در فهرست منابع چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی (اسفند1395)نیز جای گرفت.

 1. تعریف و تاریخچه روان پزشکی در ایران و جهان
 2. مغز،ذهن و رفتار
 3. مکاتب روان پزشکی
 4. روان پزشکی فرهنگی
 5. روان پزشکی عمومی و روان پزشگی جامعه نگر
 6. همه گیر شناسی اختلالات روان پزشکی در ایران و جهان
 7. سبب شناسی
 8. طبقه بندی در روان پزشکی
 9. ارتباط بین بیمار و پزشک
 10. نشانه شناسی در روان پزشکی
 11.  معاینه بالینی در روان پزشکی
 12. شرح حال و معاینه بالینی در روان پزشکی
 13. معاینه فیزیکی در روان پزشکی
 14. اختلالات عصبی-شناختی
 15. اختلالات اعتیادی و مصرف مواد
 16. طیف اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات روان پریشی
 17. اختلالات خلقی
 18. اختلالات اضطرابی
 19. طب روان تنی، عوامل روانشناختی موثر بر بیماری های طبی و اختلالات ساختگی
 20. طب روان تنی،یا اختلال علاِم جسمی و اختلالات مرتبط
 21. عوامل روانشناختی موثر بر بیماریهای طبی
 22. اختلالات ساختگی
 23. اختلالات تجزیه ای
 24. اختلالالت روانی جنسی
 25. اختلالات خواب-بیداری
 26. رفتارهای مخرب،اختلالات کنترل تکانه و اختلال سلوک
 27. اختلالات انطباقی
 28. تمارض
 29. اختلالات شخصیتی
 30. اورژانس های روان پزشکی
 31. روانپزشکی کودک و نوجوان
 32. روانپزشکی سالمندان
 33. روان درمانی
 34. درمان های عضوی در روان پزشکی
 35. طب مکمل و جایگزین در روانپزشکی
 36. اصول اخلاقی و حرفه ای در روانپزشکی
 37. رویکرد معنوی در روانپزشکی
 38. روانپزشکی قانونی
 39. خلاصه نشانه ها وعلاِم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند