1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ارشد
  5. تاس روان پرستاری
تاس روان پرستاری علمی سنا
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  
تاس روان پرستاری علمی سنا علمی سنا  

تاس روان پرستاری

کد کتاب 101495

کتاب تاس روان پرستاری

تعداد صفحه
144
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید تاس روان پرستاری

دارای 10% تخفیف  

کتاب تاس روان پرستاری

این کتاب شامل تست های تالیفی استاندارد ویژه آزمون کارشناسی ارشد پرستاری

برگرفته از سوالات آزمون های کشوری موسسه علوم پزشکی سنا

همراه با پاسخ تشریحی و سوالات طبقه بندی شده

بانک سوالات ارشد پرستاری سال های گذشته را می بایست در کتاب جعبه سیاه پرستاری بیابید.

کتاب تاس روان پرستاری

فصل اول: تاریخچه روان پزشکی, بهداشت روان 

فصل دوم: انگیزه و نیاز و مفهوم خود 

فصل سوم: فرایند ارتباط و ارتباط درمانی و علامت شناسی 

فصل چهارم: درمان های دارویی و غیر دارویی در اختلالات روانی 

فصل پنجم: اختلال اضطرابی 

فصل ششم: اسیکزوفرن 

فصل هفتم: اختلالات خلقی 

فصل هشتم: اختلالات شخصیت 

فصل نهم: اختلالات تجزیه ای و شناختی 

فصل دهم: اختلالات شبه جسمانی,روانی,عضوی,روانی تنی و اختلالات جنسی 

فصل یازدهماختلالات مرتبط با سوۀ مصرف مواد 

فصل دوازدهم: استرس و بحران 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند