1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. تکنیک های پرتونگاری دست و پا
تکنیک های پرتونگاری دست و پا حیدری
تکنیک های پرتونگاری دست و پا حیدری حیدری  

تکنیک های پرتونگاری دست و پا

کد کتاب 101478

کتاب تکنیکهای پرتونگاری آزمون های رادیولوژی دست و پا

تعداد صفحه
205
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های پرتونگاری دست و پا

دارای 25% تخفیف  

کتاب تکنیکهای پرتونگاری آزمون های رادیولوژی دست و پا

فصل1: کلیات

  مقررات اخلاقی این حرفه

  ارتباط و مراقبت از بیمار

  کنترل عفونت و آلودگی

  مقدمه ای بر آناتومی

  اصطلاحات و وضیعت ها

  راهتمایی برای استفاده از خطوط راهنما

  توافق نامه های عملی

  ملاحظات تکنیکی

  حفاظت تکنیکی

  سایر سیستم های تصویربرداری

  خلاصه

فصل2: اندام فوقانی

  اندام فوقانی (Upper Limb)

  انگشتان دست (Digits)

  مچ دست (Wrist)

  ساعد (Forearm)

  مفصل آرنج (Elbow Joint)

  بازو (Humerus)

  مفصل شانه (Shoulder Joint)

  استخوان کتف (Scapula)

  ترقوه (Clavicle)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند