1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
 4. بهداشت
 5. مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

کد کتاب 101457

مدیریت منابع انسانی

نویسنده : دکتر اسفندیار سعادت

فهرست مطالب

 1. ماهیت مدیریت منابع انسانی
 2. تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی
 3. تجزیه و تحلیل شغل
 4. فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 5. فرآیند کارمندیابی
 6. فرآیند انتخاب
 7. فرآیند اجتماعی کردن
 8. فرآیند آموزش کارکنان
 9. ارزیابی عملکرد
 10. سیستم پاداش
 11. مدیریت حقوق و دستمزد
 12. انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان


در پایان هر فصل سؤالاتی برای خودآزمایی و منابع فصل درج شده است.

تعداد صفحه
360
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت

مدیریت منابع انسانی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان. مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت، قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می‌گیرد. در این کتاب در دوازده فصل به این موضوعات پرداخته شده است. در پایان هر فصل سؤالاتی برای خودآزمایی و منابع فصل درج شده است. به علاوه کتاب برخوردار از جدول و نمودار و بخش پایانی کتاب شامل منابع لاتین است.

کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت

 1. ماهیت مدیریت منابع انسانی
 2. تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی
 3. تجزیه و تحلیل شغل
 4. فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 5. فرآیند کارمندیابی
 6. فرآیند انتخاب
 7. فرآیند اجتماعی کردن
 8. فرآیند آموزش کارکنان
 9. ارزیابی عملکرد
 10. سیستم پاداش
 11. مدیریت حقوق و دستمزد
 12. انضباط: اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان


در پایان هر فصل سؤالاتی برای خودآزمایی و منابع فصل درج شده است.

کتاب های مرتبط با مدیریت منابع انسانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند