1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. دزیمتری در رادیولوژی
دزیمتری در رادیولوژی

دزیمتری در رادیولوژی

کد کتاب 101438

کتاب دزیمتری در رادیولوژی

تعداد صفحه
168
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید دزیمتری در رادیولوژی

کتاب دزیمتری در رادیولوژی

امروزه پرتوهای یونیزه کننده نقش مهمی را در تشخیص و درمان بیماری ها دارند و دستگاههای تولید پرتو قسمت اصلی بخشهای رادیولوژی و رادیوتراپی را تشکیل می دهند .از طرفی به دلیل ماهیت تخریبی این نوع پرتو ، اندازه گیری و ارزیابی دز جذبی پرتو از مسائل مهم در بیمارستان می باشد. در نتیجه آشنایی با مفاهیم اولیه دزیمتری برای کارکنان و تکنیسین های رادیولوژی جهت امور حفاظت از پرتو ضروری می باشد.

 

کتاب دزیمتری در رادیولوژی

 1. مروری بر فیزیک پرتو
 2. دزیمتری پرتو
 3. بررسی نتایج دزیمتری: درصد دز عمقی و منحنی های هم دز
 4. آشکارسازهای گازی
 5. آشکارسازهای سوسوزن
 6. آشکارسازهای نیمه رسانا
 7. دزیمتری فیلمی و TLD
 8. دزیمتری در مراکز پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند