1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا
بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا گلبان
بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا گلبان گلبان  
بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا گلبان گلبان  

بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا

کد کتاب 101403

کتاب بهداشت مادر و کودک با رویکرد بهداشت باروری 

براساس سرفصلهای تعیین شده از سوی وزارت بهداشت

تعداد صفحه
326
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا

دارای 15% تخفیف  

کتاب بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا

باید توجه داشته باشیم که ابعاد بهداشت خانواده و بهداشت باروری بسیار گسترده است و بخشهای مختلفی پس از تشکیل نطفه (بهداشت ازدواج) تا سالمندی را شامل میشود.مادران و نوزادان و کدکان زیر 5 سال و سالمندان آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند و توسعه آینده کشور به نسل جوان و سالم و فعال نیاز دارد.

کتاب بهداشت مادر و کودک سوسن پارسا

فصل 1: مروری بر واژه های رایج در بهداشت عمومی

فصل 2 :سلامت و بیماری

فصل 3 : بهداشت برای همه و مراقبتهای بهداشتی اولیه

فصل 4 : شاخصهای سلامت جامعه

فصل 5 : اهداف توسعه هزاره و توسعه پایدار

فصل 6 : بهداشت بلوغ و نوجوانی

فصل 7 : بهداشت باروری

فصل 8 : بهداشت پیش از ازدواج

فصل 9 : مراقبتهای پیش از بارداری

فصل 10 : مراقبتهای دوران بارداری و پس از زایمان

فصل 11 : شیرمادر و شیردهی

فصل 12 : رشد و تکامل

فصل 13 : مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال : مانا

فصل 14 : تغذیه تکمیلی و تغذیه در سنین مدرسه و بلوغ

فصل 15 : جمعیت و جمعیت‌شناسی

فصل 16 : تنظیم خانواده

فصل 17 : واکسیناسیون

فصل 18 : زیج حیاتی و شاخصهای قابل استخراج

فصل 19 : سطوح پیشگیری و مفهوم سلامت

فصل 20 : غربالگری و اهمیت آن در سلامت مادر و کودک 

فصل 21 : سازمانها، برنامه‌ها سندوغهای ملل متحد

فصل 22 : نظام عرضه خدات بهداشتی درمانی در جهان و سطوح مختلف...

فصل 23 : مطالعات اپیدمیولوژیک

فصل 24 : بهداشت دهان و دندان

فصل 25 : بهداشت روان

فصل 26 : بوک طب سالمندان

فصل 27 : اچ ای وی و ایدز

فصل 28 : اصول آموزش بهداشت و ارتباطات

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند