1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری
آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری حیدری
آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری حیدری حیدری  

آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

کد کتاب 101400

کتاب آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

دارای 25% تخفیف  

کتاب  آزمون سازی و ارزشیابی در پرستاری

  1. درآمدی بر سنجش
  2. سنجش تئوری ها و چهارچوب ها
  3. استراتژی هایی برای طراحی رویه ها و ابزارهای اندازه گیری
  4. آنالیز محتوا
  5. جمع آوری اطلاعات حساس
  6. استفاده از اطلاعات ملی و اجرای فعلی

و...