<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1
کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1 آییژ
کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1 آییژ آییژ  

کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1

کد کتاب 101370

کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1

تعداد صفحه
324
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1

کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1

کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1

فصل 1 : تکنیک های نوری

فصل 2 : تکنیک های الکتروفورتیک

فصل 3 : تکنیک های کروماتوگرافی 

فصل 4 : تکنیک های ایمونواسی 

فصل 5 : تکنیک های ژنتیک مولکولی

فصل 6 : تکنیک های جداسازی

فصل 7 : کار با اسیدهای آمینه و پروتئین ها

فصل 8 : آنزیم ها

فصل 9 : کربوهیدارت ها

فصل 10 : لیپیدها

فصل 11 : سایر آنالیت ها

فصل 12 : محاسبات شیمیایی

فصل 13 : مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی

کتاب های مرتبط با کتاب ضروریات بیوشیمی تکنیک ها و روش های بیوشیمیایی جلد 1

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند