آخرین بروزرسانی دوشنبه 1401/11/10
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت
درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت حیدری

درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

کد کتاب 101369

کتاب درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت  

همراه با نکات کلیدی و سوالات 

تعداد صفحه
705
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786004894777
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

دارای 10% تخفیف  

درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت


درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

تصویر 1 کتاب درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت


درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

تصویر 1 کتاب درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

کتاب درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت 

فصل1: فناوری اطلاعات سلامت

  خلاصه ای از نکات مهم فناوری اطلاعات سلامت

  کیفیت اطلاعات در سازمان های مراقبتی بهداشتی

  ویژگی کیفیت

  سیستم اطلاعات

  استاندارد

  مدل هفت لایه OSI

  مدیریت پایگاه داده

  زبان های برنامه نویسی

  مجموعه سوالات فناوری اطلاعات سلامت سال 91-90 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات فناوری اطلاعات سلامت سال 92-91 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات فناوری اطلاعات سلامت سال 93-92 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات فناوری اطلاعات سلامت سال 94-93 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات فناوری اطلاعات سلامت سال 95-94 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات فناوری اطلاعات سلامت سال 96-95 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات فناوری اطلاعات سلامت سال 97-96 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

....

فصل دوم: بیماری شناسی و طبقه بندی بیماریها (همراه با برخی سوالات اصطلاحات پزشکی)

  مجموعه سوالات بیماری شناسی و طبقه بندی سال 86 الی 90 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات بیماری شناسی و طبقه بندی سال 92-91 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات بیماری شناسی و طبقه بندی سال 93-92 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات بیماری شناسی و طبقه بندی سال 94-93 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات بیماری شناسی و طبقه بندی سال 95-94 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات بیماری شناسی و طبقه بندی سال 96-95 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات بیماری شناسی و طبقه بندی سال 97-96 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

....

فصل3: سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها

  خلاصه از نکات مهم سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت آنها

  انبار داده ها

  پایگاه داده

  هوش مصنوعی

  زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML)

  سیستم های حمایت از تصمیم گیری

  اعتبارسنجی

  استانداردها

  پرونده پزشکی

  کیفیت داده ها

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 86 الی 90 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 92-91 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 93-92 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 94-93 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 95-94 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 96-95 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 97-96 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

....

فصل4: کامپیوتر و ساختمان داده

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 96-95 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات سیستم های اطلاعات بهداشتی و مدیریت سال 97-96 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

....

فصل5: زبان عمومی

  خلاصه ای از نکات مهم زبان انگلیسی

  درک مطلب

  پاسخ

  واژگان

  مجموعه سوالات زبان عمومی سال 86 الی 90 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات زبان عمومی سال 92-91 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات زبان عمومی سال 93-92 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات زبان عمومی سال 94-93 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات زبان عمومی سال 95-94 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات زبان عمومی سال 96-95 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی

  مجموعه سوالات زبان عمومی سال 97-96 همراه با پاسخنامه کلیدی و تشریحی