1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کتاب درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

کتاب درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

کد کتاب 102205
درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت
700,000665,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب درسنامه جامع فناوری اطلاعات سلامت

6
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   700,000
665,000 ریال
0 ريال
0 ريال

ارسال رایگان

True های مرتبط