1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی
تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی حیدری
تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی حیدری حیدری  

تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی

کد کتاب 100122

کتاب تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

تعداد صفحه
384
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیکها و تشخیص های آزمایشگاهی

کتاب تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

  1. کلیات آزمایشگاه
  2. باکتری شناسی
  3. انگل شناسی
  4. سرولوژی و بانک خون
  5. خونشناسی
  6. بیوشیمی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند