1. انتشارات جعفری
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. کتاب تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

کتاب تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

کد کتاب 100149
تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی
700,000665,000 ریال
تعداد صفحه
سال نشر
شابک
مترجم
نوبت چاپ

خرید کتاب تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

5
دارای 5% تخفیف انتشارات حیدری   700,000
665,000 ریال
0 ريال
0 ريال

True های مرتبط