1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. علوم آزمایشگاهی
 4. اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی حیدری
اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی حیدری حیدری  

اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی

کد کتاب 100121

کتاب اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی

تعداد صفحه
357
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی

دارای 20% تخفیف  

کتاب اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی

موضوع مهمی که در ایجاد یک آزمایشگاه ایمونولوژی یا سرولوژی بالینی خوب و معتبر دارای اهمیت فراوان میباشد، وجود افراد مجرب و آشنا به مکانیزم و اساس آزمایش های سرولوژی و ایمونولوژی است . بطور مثال فردی که در آزمایش های سرولوژی را انجام می دهد باید عواملی را که در واکنش های بین آنتی ژن و آنتی بادی دخالت دارند، بخوبی بشناسد تا چانکه در آزمایش سرولوژی تشخیص بروسلوز بعلت پدیده سرولوژی تشخیص بروسلوز بعلت پدیده منطقه ای نتیجه آزمایش واضح نباشد یا به علت دیگری نتیجه آزمایش کاذب شود این عوامل را شناخته و آنها را برطرف کند.

 

کتاب اصول و تفسیر آزمایشهای سرولوژی بالینی

 1. مقدمه ای بر ایمونولوژی
 2. آنتی زن - ایمونوژن - پادگن - سوپر آنتی ژن
 3. آنتی بادی - انتی کر - ایمونوگلبولین - پادتن - آمبوسپتور
 4. سیتم کمپلمان
 5. اساس و پایه آزمایشهای سرولوژی
 6. آزمایشهای سرولوژی بالینی
 7. آزمایشهای سرولوژی بالینی
 8. آرتیریت روماتوئید
 9. پروتئنهای مرحله حاد بیماری
 10. تشخیص حاملگی به روش سرولوژی
 11. عفونت های استرپتوکوکی
 12. منونوکلئوز عفونی
 13. آگلو تینینهای سرد
 14. افزایش کرایو گلبولینها در خون
 15. سیفیلیس
 16. سرخچه
 17. ایمونوهماتولوژی
 18. روشها و تفسیر آزمایشهای پوستی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند