1. انتشارات جعفری نوین
 2. علوم پایه
 3. ژنتیک
 4. مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد
مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد برای فردا
مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد برای فردا برای فردا  

مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد

کد کتاب 101139

کتاب مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد 

تعداد صفحه
496
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد

دارای 20% تخفیف  

کتاب مبانی و مسائل ژنتیک استنسفیلد 

 1. اصول فیزیکی وراثت
 2. الگوهای وراثت
 3. اساس بیوشیمیایی وراثت
 4. میان کنش های ژنتیکی
 5. ژنتیک جنسیت
 6. پیوستگی و تعیین نقشه کرومزومی
 7. سیتوژنتیک
 8. ژنتیک کمی
 9. ژنتیک جمعیت و تکامل
 10. ژنتیک باکتری ها
 11. ویروس ها، عناصر جابجاشونده و سرطان
 12. ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی
 13. بیولوژی مولکولی یوکاریوت ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند