1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ایمنی شناسی
  4. کتاب تب های هموراژیک ویروسی با تاکید برتب هموراژیک کریمه-کنگو
کتاب تب های هموراژیک ویروسی با تاکید برتب هموراژیک کریمه-کنگو جامعه نگر
کتاب تب های هموراژیک ویروسی با تاکید برتب هموراژیک کریمه-کنگو جامعه نگر جامعه نگر  

کتاب تب های هموراژیک ویروسی با تاکید برتب هموراژیک کریمه-کنگو

کد کتاب 101109

تب های هموراژیک ویروسی با تاکید برتب هموراژیک کریمه-کنگو

تعداد صفحه
84
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب تب های هموراژیک ویروسی با تاکید برتب هموراژیک کریمه-کنگو

دارای 10% تخفیف