1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی
دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی حیدری
دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی حیدری حیدری  

دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی

کد کتاب 100110

کتاب دستور کارآزمایشگاه میکروب شناسی

تعداد صفحه
280
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید دستور کار آزمایشگاه میکروب شناسی

دارای 21% تخفیف  

 

 

کتاب دستور کارآزمایشگاه میکروب شناسی

کتاب دستور کارآزمایشگاه میکروب شناسی

فهرست مطالب

آزمایشگاه  میکروب شناسی و مشاهده میکروارگانیسم

رنگ آمیزی و شمارش باکتری ها

ساخت محیط های کشت و رشد باکتری ها

اثر عوامل محیطی بر میکروب ها

بررسی قدرت آنزیمی باکتری ها و کاربرد آن

ژنتیک باکتری ها

میکروب شناسی خاک

میکروب شناسی آب

میکروب شناسی مواد عذایی

میکروب شناسی پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند