1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. شیمی عمومی 2 مورتیمر
شیمی عمومی 2 مورتیمر نشر دانشگاهی
شیمی عمومی 2 مورتیمر نشر دانشگاهی نشر دانشگاهی  

شیمی عمومی 2 مورتیمر

کد کتاب 101056

کتاب شیمی عمومی 2 مورتیمر

تعداد صفحه
261
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید شیمی عمومی 2 مورتیمر

کتاب شیمی عمومی 2 مورتیمر

کتاب شیمی عمومی 2 مورتیمر

فصل16: نظریه های اسید و باز

فصل17: تعادل یونی، بخش I

فصل18: تعادل یونی، بخش II

فصل19: مبانی ترمودینامیک شیمیایی

فصل20: الکتروشیمی

فصل21: نافلزها بخش I: هیدروژن و هالوژن ها

فصل22: نافلزها بخش II: عناصر گروه IV A

فصل23: نافلزها بخش II: عناصر گروه VA

فصل24: نافلزها بخش IV: کربن، سیلیسیم، بور، و گازهای نجیب

فصل25: فلزات و متالوژی

فصل26: ترکیبات کمپلکسی

فصل27: شیمی هسته ای

فصل28: شیمی آلی

فصل29: بیوشیمی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند