1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. شیمی عمومی 1 مورتیمر
شیمی عمومی 1 مورتیمر نشر دانشگاهی
شیمی عمومی 1 مورتیمر نشر دانشگاهی نشر دانشگاهی  

شیمی عمومی 1 مورتیمر

کد کتاب 101055

کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر

تعداد صفحه
285
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید شیمی عمومی 1 مورتیمر

کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر

کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر

فصل1: مقدمه

فصل2: مقدمه ای بر نظریه اتمی

فصل3: استکیومتری، بخش I  : فرمول های شیمیایی

فصل4: استیکیومتری، بخش II: معدله های شیمیایی

فصل5: شیمی گرمایی

فصل6: آرایش الکترونی اتم ها

فصل7: خواص اتم ها و پیوند یونی

فصل8: پیوند کووالانسی

فصل9: شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی

فصل10: گازه

فصل11: مایعات و جامدات

فصل12: محلول ها

فصل13: واکنش های شیمیایی در محلول آبی

فصل14: سینتیک شیمیایی

فصل15: تعادل شیمیایی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند