پیگیری سفارش : [02166407009]
به وب سایت انتشارات جعفری خوش آمدید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. شیمی عمومی 1 مورتیمر
شیمی عمومی 1 مورتیمر نشر دانشگاهی

شیمی عمومی 1 مورتیمر

کد کتاب101055

کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر

تعداد صفحه
285
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر

کتاب شیمی عمومی 1 مورتیمر

فصل 1: مقدمه

فصل 2: مقدمه ای بر نظریه اتمی

فصل 3: استکیومتری، بخش I  : فرمول های شیمیایی

فصل 4: استیکیومتری، بخش II: معادله های شیمیایی

فصل 5: شیمی گرمایی

فصل 6: آرایش الکترونی اتم ها

فصل 7: خواص اتم ها و پیوند یونی

فصل 8: پیوند کووالانسی

فصل 9: شکل هندسی مولکول، اوربیتال مولکولی

فصل 10: گازها

فصل 11: مایعات و جامدات

فصل 12: محلول ها

فصل 13: واکنش های شیمیایی در محلول آبی

فصل 14: سینتیک شیمیایی

فصل 15: تعادل شیمیایی