<
 1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی
کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی ارجمند
کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی ارجمند ارجمند  
کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی ارجمند ارجمند  

کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

کد کتاب 101042

کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

ویرایش نهم

تعداد صفحه
664
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

دارای 3% تخفیف  

کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

اطلس الکتروکاردیوگرافی بیش از ربع قرن است که بعنوان یک کتاب کلاسیک جای خود را در آموزش پزشکی ایران باز کرده است

و نسل های متعددی از پزشکان با خواندن این کتاب به رموز و ظرایف تفسیر نوار قلب پی برده است.

کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

 1. اصول پایه
 2. آریتمی های گره سینوسی
 3. آریتمی های دهلیزی
 4. سندرمهای تحریک زودرس
 5. بلوکها و آریتمی های گره دهلیزی - بطنی
 6. بلوکهای شاخه ای
 7. آریتمی های بطنی
 8. بیماری های ایسکمیک قلبی
 9. بیماریهای میوکارد و پریکارد
 10. تغییرات نوار قلب در بیماری های ریوی و مغزی
 11. سایر اختلالاتی که باعث تغییر نوار قلب می شود
 12. پیس میکر
 13. الکتروکاردیوگرافی در بعضی از بیماری های مادر زادی قلب
 14. نقاط کور در الکتروکاردیوگرافی
 15. مسمومیت دارویی
 16. نوار های الکتروکاردیوگرافی جدید
 17. خود آزمایی
 18. نمایه

 

کتاب های مرتبط با کتاب اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی