1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. میکروب شناسی
  4. میکروب شناسی کاربردی
میکروب شناسی کاربردی

میکروب شناسی کاربردی

کد کتاب 100104

کتاب میکروب شناسی کاربردی

تعداد صفحه
144
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید میکروب شناسی کاربردی

کتاب میکروب شناسی کاربردی

کتاب میکروب شناسی کاربردی

میکروارگانیسم ها و فراورده های دارویی

کاربرد میکروارگانیسم در تهیه مواد لبنی

کاربرد میکروارگانیسم ها در صنایع غذایی

کاربرد میکروارگانیسم ها در صنایع شیمیایی

کاربرد میکروارگانیسم ها در کشاورزی

کاربرد میکروارگانیسم ها در تصفیه بیولوژیک فاضلاب

تهیه گاز بیولوژیک توسط  میکروارگانیسم ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند