1. انتشارات جعفری نوین
 2. پیراپزشکی
 3. رادیولوژی/ پرتونگاری
 4. فیزیک تشعشع و رادیولوژی
فیزیک تشعشع و رادیولوژی

فیزیک تشعشع و رادیولوژی

کد کتاب 101033

کتاب فیزیک تشعشع و رادیولوژی

تعداد صفحه
527
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید فیزیک تشعشع و رادیولوژی

کتاب فیزیک تشعشع و رادیولوژی

از آنجا که بسیاری از کشورها و سازمان های علمی صاحب نام تمامی ارقام پیشنهادی را یکجا نپذیرفته اند و همچنان در پاره ای از پرتوگیریها اعداد و روشهای پیشین را اعمال می نمایند. لذا هر دو مورد در کنار هم عرضه شده اند با این امید که مورد استفاده پرتوکاران و متخصصان امور حفاظتی قرار گیرد.

 

کتاب فیزیک تشعشع و رادیولوژی

 1. ساختمان ماده و تشعشع
 2. اشعهx
 3. واکنش و پرتوهای هسته ای- رادیو اکتیویته- رادیوایزوتوپ ها
 4. برخورد فوتون با ماده - جذب و پراکندگی اشعه
 5. اثرات پرتوهای ایکس یا گاما
 6. کیفیت تابش - فیلتر
 7. فاکتورهای هندسی موثر در تصویر رادیوگرافی
 8. کنتراست
 9. سنجش و اندازه گیری تشعشع
 10. رادیولوژی تشخیصی
 11. حفاظت در برابر تشعشع

کتاب های مرتبط با فیزیک تشعشع و رادیولوژی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند