1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی
فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی حیدری
فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی حیدری حیدری  

فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی

کد کتاب 101032

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی

تعداد صفحه
448
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی

دارای 20% تخفیف  

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی

حقیقت این است که کتاب حاضر در خصوص بیان اصول اساسی فیزیک رادیولوژی بسیار ارزشمند است ولیکن باید پذیرفت که علوم رادیولوزی در دهه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است که اصول مرتبط با آن ها در این کتاب قاعدتا وجود ندارد. متأسفانه مؤلفین کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن قصد چاپ ویرایش جدیدی از آن را ندارند و از طرف دیگر این کتاب به سبب شیوه نگارش آن، سال ها است که در دانشگاه های کشور تدریس می شود. حتی هنگام جستجو در اینترنت برای کتابی در زمینه فیزیک رادیولوژی، هنوز این کتاب در صدر دیگر کتب نمایان می شود. اگرچه قصد افزودن بخش هایی جدید را به این کتاب داشتم، ولیکن تعجیل انتشارات جعفری و ضیغ وقت اینجانب مانع از آن شد به هر حال سعی کردم که به سونوگرافی سه بعدی و سی تی اسکن اسپیرال اشاره ای بسیاری مختصر بشود. از طرفی قسمت هایی نیز از کتاب قبلی که در حال حاضر کاربردی ندارند مانن استریوسکوپی، روش تفریق، کپی از کلیشه های رادیوگرافی و سینمافلوگرافی حذف شدند.

کتاب فیزیک رادیولوژی تشخیص کریستینسن گورابی

تشعشع

تولید اشعه ایکس

ژنراتورهای اشعه ایکس

برخوردهای اساسی بین اشعه ایکس و ماده

تضعیف

صافی ها

محدودکننده های دسته اشعه ایکس

گرید

صحافی لومی نسانس

خصوصیات فیزیکی فیلم رادیوگرافی و ظهور و ثبوت آن

خصوصیات فتوگرافیک فیلم رادیوگرافی

فلورسکوپی

مشاهده و ثبت تصویر فلورسکوپی

تصویررادیوگرافی

عوامل هندسی موثر در تصویر رادیوگرافی

رادیو گرافی مقطعی از بدن

زیرورادیوگرافی

توموگرافی کامپیوتری

توموگرافی کامپیوتری

حفاظت

رادیوگرافی دیجیتال

تشدید مغناطیسی هسته

تصویرگیری تشدید مغناطیسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند