1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. مبانی رادیوبیولوژی بالینی
مبانی رادیوبیولوژی بالینی انتشارات بارش دانش

مبانی رادیوبیولوژی بالینی

کد کتاب 101025

مبانی رادیوبیولوژی بالینی

تعداد صفحه
395
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی رادیوبیولوژی بالینی

مبانی رادیوبیولوژی بالینی

پرتو درمانی تقریبا به طور کامل بر اساس تجربه و مشاهدات ثبت شده بالینی رادیولوژیست های ماهر در طی ۵ دهه (تا ۱۹۸۰) شکل گرفت و پس از آن علوم پایه مانند رادیوبیولوژی بر درک و توسعه کاربردهای بالینی پرتوهای مورد استفاده برای درمان سرطان تاثیر خود را بر جای گذاشتند. این اثر دیر هنگام به تاریخچه علوم پرتوی بر می گردد زیرا تا دهه ۱۹۲۰تحقیقات پرتوی به دلیل نبود دستگاه های مطمئن مولد پرتو ممکن نبود. از دهه ۱۹۲۰ پیشرفت های فنی در زمینه های فیزیک، شیمی و زیست شناسی موجب توسعه بررسی های رادیوبیولوژیکی شد و در این دوره پیشرفت های قابل توجهی در درک ما از عمل پرتوها بر سلول ها و بافت ها حاصل شده است. این کتاب سعی دارد دستاوردهای رادیوبیولوژی و اهمیت آن را در پرتو درمانی بالینی شرح دهد.

کتاب های مرتبط با مبانی رادیوبیولوژی بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند