1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی
کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

کد کتاب 101017

کتاب کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

تعداد صفحه
192
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کیفیت اطلاعات در مراقبت بهداشتی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند