1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. ارشد و دکتری
  4. ارشد
  5. تاس پرستاری بهداشت جامعه
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  
تاس پرستاری بهداشت جامعه علمی سنا علمی سنا  

تاس پرستاری بهداشت جامعه

کد کتاب 101014

کتاب تاس پرستاری بهداشت جامعه

سوالات میکروطبقه بندی با پاسخ تشریحی

تعداد صفحه
156
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید تاس پرستاری بهداشت جامعه

دارای 15% تخفیف  

کتاب تاس پرستاری بهداشت جامعه (سوالات میکروطبقه بندی با پاسخ تشریحی)

فصل اول: تاریخچه بهداشت و عوامل موثربر سلامت و بهداشت جامعه 

فصل دوم: مراقبت های اولیه بهداشتی, نظام ها و سازمان های عرضه خدمات بهداشتی در ایران و جهان 

فصل سوم: تنظیم خانواده 

فصل چهارم: واکسیناسیون 

فصل پنجم: پرستار جامعه محور در مدارس 

فصل ششم: مفهوم خانواده و مراحل تکامل خانواده 

فصل هفتم: پژوهش در پرستاری بهداشت و آموزش بهداشت 

فصل هشتم: فرایند خانواده و اصول بازدید از منزل 

فصل نهم: جمعیت های آسیب پذیر 

فصل دهم: پویایی گروه و اقتصاد بهداشت, آزمون غربالگری 

فصل یازدهم: بهداشت آب و فاضلاب 

فصل دوازدهم: بهداشت هوا, خاک, طباله و مبارزه با حشرات 

فصل سیزدهم: آلودگی صوتی و پرتوها و بیماری های شغلی 

فصل چهاردهم: بهداشت مسکن, اماکن عمومی و بیمارستان و بهداشت شهر و روستا 

فصل پانزدهم: بهداشت تغذیه و مواد غذایی 

فصل شانزدهم: مدیریت بلایا 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند